Thông báo các thông tin về xét tuyển vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

20/05/2020 | 11:05 AM

 | 

THÔNG BÁO

Các thông tin về xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia:

1. Quy định Nội quy kỳ xét tuyển

2. Thời gian, đại điểm xét tuyển

3. Tài liệu ôn thi

4. Bổ sung tài liệu ôn thi


Thăm dò ý kiến