Đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

05/03/2021 | 15:45 PM

 | 

 

Ngày 03/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Đề án 605/ĐA-UBND về thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông.

Theo đó, điều kiện để được đăng ký thi tuyển là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc có thông báo xem xét kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyến…

Hình thức thi tuyển: Thi viết và Thi trình bày đề án.

          Ngay sau khi Kế hoạch thi tuyển ban hành, Sở Y tế Đăk Nông sẽ công khai để các cơ quan, đơn vị và người dự thi được biết đăng ký thi tuyển.

Chi tiết đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông


Thăm dò ý kiến