Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối của Công ty TNHH Roche Pharma (Việt Nam)

26/03/2021 | 08:44 AM

 | 

 Tin liên quan

Thăm dò ý kiến