Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối

09/01/2020 | 14:43 PM

 | 

Thông tin về cơ sở bán buôn mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam để phân phối: danh mục cơ sở bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam 

Chi tiết xem tại đâyTin liên quan

Thăm dò ý kiến