THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 06:59

Công điện của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 12

Thứ Tư, ngày 11/11/2020 03:58

Bộ Y tế cử 7 tổ công tác đến miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, cấp bổ sung 50 cơ số thuốc cho Quảng Nam

Thứ Năm, ngày 29/10/2020 15:28

Thứ trưởng Bộ Y tế ký Công diện Về việc triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả của cơn bão số 9

Thứ Năm, ngày 29/10/2020 09:12

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký có Công điện về việc triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt

Chủ Nhật, ngày 18/10/2020 04:15

Hội nghị trực tuyến Lễ khánh thành 1.000 điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa

Thứ Sáu, ngày 25/09/2020 03:38

Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

Thứ Sáu, ngày 18/09/2020 00:52

Hội nghị trực tuyến Triển khai thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu trang thiết bị y tế

Thứ Sáu, ngày 11/09/2020 09:18

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ Tư, ngày 09/09/2020 13:18

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BlueZone

Thứ Năm, ngày 27/08/2020 05:02

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 08:27

Bộ Y tế hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Hải Dương điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19

Thứ Sáu, ngày 14/08/2020 08:46

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 03:19

Bộ Y tế thành lập 05 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19

Chủ Nhật, ngày 09/08/2020 01:52

Tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 15:38

Bộ Y tế gửi công điện điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 liên quan đến trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Hà Nội

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 12:10

Bộ Y tế chỉ đạo hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm COVID-19

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 13:53

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 13:51

Bộ Y tế đề nghị tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 13:49

Thăm dò ý kiến