THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Cổng Dịch vụ công Quốc gia - giá trị đã được chứng minh

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 15:30

Phó Thủ tướng Thường trực: Cải cách để bộ máy tinh gọn, hiệu quả, không sách nhiễu

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 12:20

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 07:39

Từ hôm nay, làm thủ tục online để hưởng gói hỗ trợ do COVID-19

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 03:43

Hội nghị trực tuyến Phòng chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 03:04

Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 10:37

Hưởng ứng, sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia trong bối cảnh dịch COVID-19

Thứ Bẩy, ngày 04/04/2020 08:03

Ứng dụng CNTT trong công việc để phòng, chống COVID-19

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 06:15

Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 09:35

Hội nghị trực tuyến " Nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác Phòng, Chống dịch COVID-19" từ 8h30 đến 12h ngày 30/3/2020

Chủ Nhật, ngày 29/03/2020 01:53

Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 04:50

Hội nghị trực tuyến Tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong Công tác Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19

Chủ Nhật, ngày 15/03/2020 07:54

Hội nghị trực tuyến " Triển khai Tập huấn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Công tác Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19" ngày 15/3/2020

Thứ Bẩy, ngày 14/03/2020 01:09

Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 12:47

Công khai kết quả xét nghiệm mẫu nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà ngày 27/02/2020

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 04:17

Tăng cường Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trong trường học, ký túc xá

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 03:02

Hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 07:00

Công khai kết quả xét nghiệm mẫu nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà ngày 13/02/2020

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 02:31

Bộ Y tế triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2020.

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 01:39

Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 02:03

Thăm dò ý kiến