Truy cập nội dung luôn

Kết luận thanh tra ề việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về mỹ phẩm tại Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, việc thực hiện các quy đình của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm của một số cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng N

21/11/2014 | 03:38 AM

 | 

Kết luận thanh tra số 206/KL-TTrB, ngày 27/10/2014 Về việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về mỹ phẩm tại Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, việc thực hiện các quy đình của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm của một số cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16909730
  • Số người đang truy cập: 1