Triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế

26/05/2016 | 01:53 AM

 | 

Về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế

            Ngày 13/5/2016, Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế có Công văn số590/DP-VX gửi Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Ban quản lý Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế

        Thăm dò ý kiến