Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19

16/07/2021 | 09:53 AM

 | 

Ngày 16/07/2021, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19. GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị.

Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19 xem tại đây:

1./documents/174521/943045/MTYT+-+C%E1%BA%ADp+nh%E1%BA%ADt+c%C3%A1c+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+c%C3%A1ch+ly+14-7-2021.pptx/88e5e9f8-42a0-4904-8d4b-db6bbc042351

2. /documents/174521/943045/Tien+do+trien+khai+tiem+chung+vx+COVID-19_14.7.2021_Final.pptx/6e8d1ae4-7b7d-4cb3-badb-31154045c9c2

3. Bao cao YTDP

.4. Tập huấn điều trị


Thăm dò ý kiến