Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Triển khai công tác Y tế năm 2023"

22/02/2023 | 17:21 PM

 | 

Tài Liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Triển khai công tác Y tế năm 2023"

1. Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác Y tế năm 2023

2. Giấy mời dự hội nghị - Các Bộ ngành

3. Giấy mời dự hội nghị - UBND

4. Báo cáo Tổng kết công tác y tế năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

5. Thay đổi Hội trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023

6. Báo cáo tham luận của các địa phương


Thăm dò ý kiến