Hội nghị trực tuyến Phòng chống dịch COVID-19

17/04/2020 | 10:04 AM

 | 

Hội nghị trực tuyến Phòng chống dịch COVID-19

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

1. Đã gửi trên trục liên thông Chính phủ;

2. Đã gửi Chánh văn phòng Sở Y tế các tỉnh/thành phố

 


Thăm dò ý kiến