Công văn của Bộ Y tế về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19

31/12/2021 | 09:12 AM

 | 

Ngày 07/5/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3823/BYT-DP hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó đã phân công cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 25/5/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4260/BYT-DP hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị Trung ương tại trên địa bàn các tỉnh thành phố còn lại.

Ngày 17/12/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 10722/BYT-DP gửi các đơn vị về hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại; để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản.

Ngày 29/12/2021Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký Công văn 11055 đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên; rà soát không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin.

2. Các Cơ quan, đơn vị Trung ương chủ động liên hệ và lập danh sách đối tượng đã tiêm liều cơ bản (ghi rõ loại vắc xin tiêm, thời gian tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 (đối với vắc xin tiêm 3 liều)) gửi về các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được phân công để được tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp các đơn vị có nhân viên ở các địa phương khác thì chủ động liên hệ với Sở Y tế nơi đóng trên địa bàn để được tiêm chủng.

 3. Các Bệnh viện, Viện, Trường Đại học Y đã được Bộ Y tế phân công tại Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 và Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/021, tổ chức tiêm chủng theo hướng dẫn tại Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế cho các đối tượng sau: - Các đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn. - Tiêm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người làm việc tại đơn vị mình và người thân của nhóm đối tượng này. - Những người đến khám bệnh và điều trị tại đơn vị mình.

4. Các đơn vị có thể bố trí thêm các điểm tiêm chủng lưu động hoặc tiêm chủng tại nhà (trong trường hợp đối tượng tiêm chủng không thể đi lại được,..) phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo qui định.

5. Dự án TCMR Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương căn cứ đề xuất của các đơn vị tại Mục 3 Công văn này để phân bổ vắc xin phòng COVID19 phù hợp.

Chi tiết Công văn 11055 ngày 29/12/2021 xem tại đây:

1. Cv 4620 ngày 25/05/2021

2. Cv 3828 ngày 07/05/2021

3. Cv 10722 ngày 17/12/2021

4. CVV 11055 ngày 29/12/2021


Thăm dò ý kiến