Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 19/01/2022 triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành Y tế năm 2022

20/01/2022 | 16:41 PM

 | 

Năm 2022, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ thiên tai, thảm họa vẫn luôn thường trực. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản và thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai.

 

Ngày 19/01/2022 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Chỉ thị số 01/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong ngành Y tế năm 2022

Chi tiết xem tại đây:

Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 19/01/2022  


Thăm dò ý kiến