Bộ Y tế đã thành lập 10 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết năm 2015

29/09/2015 | 02:17 AM

 | 

Để tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết, ngày 28/9/2015 Bộ Y tế ban hành Quyết định 4005/QĐ-BYT về việc thành lập 10 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết năm 2015.

 

    
     

 

Thăm dò ý kiến