Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

31/10/2023 | 14:01 PM

 | 

Tại quyết định số 3983/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương lý ban hành, Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành, cụ thể gồm: 63 quyết định, 92 công văn và 5 công điện. Quyết định của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 29/10/2023.

Quyết định của Bộ Y tế

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona

2

Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

3

Quyết định số 870/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn

4

Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19"

5

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19"

6

Quyết định số 886/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và quy trình mua sắm trang thiết bị để phòng, chống dịch COVID-19

7

Quyết định số 928/QĐ-BYT ngày 17/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tổ giúp việc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

8

Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả"

9

Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời xét nghiệm COVID-19"

10

Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19

11

Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19"

12

Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19"

13

Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch COVID-19

14

Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-COV-2 (COVID-19)

15

Quyết định số 1773/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng"

16

Quyết định số 1883/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn về thử nghiệm lâm sàng máy thở có xâm nhập phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

171

Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19".

18

Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về tiếp nhận, bảo quản, cung cấp huyết tương từ người đã được điều trị khỏi COVID-19

19

Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

20

Quyết định số 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vaccine phòng COVID-19

21

Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

22

Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19"

23

Quyết định số 4055/QĐ-BYT ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời chuẩn bị môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng trong xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR

24

Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

25

Quyết định số 1980/QĐ-BYT ngày 23/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ poster an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

26

Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

27

Quyết định số 2300/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Văn phòng Chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng COVID-19

28

Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Ban chỉ đạo Chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng COVID-19

29

Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19

30

Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"

31

Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc

32

Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm "Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh"

33

Quyết định số 3436/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc

34

Quyết định số 3439/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vaccine phòng COVID-19

35

Quyết định số 3446/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc

36

Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"

37

Quyết định số 3639/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19".

38

Quyết định số 3668/QĐ-BYT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

39

Quyết định số 3672/QĐ-BYT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc

40

Quyết định số 3876/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19

41

Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí COVID-19 do chủng vi rút SARSCoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

42

Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19

43

Quyết định số 4062/QĐ-BYT ngày 23/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc

44

Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng

45

Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

46

Quyết định số 4339/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

47

Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của trạm y tế lưu động

48

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

49

Quyết định số 5010/QĐ-BYT ngày 30/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung thành viên các Tổ chuyên môn của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

50

Quyết định số 5259/QĐ-BYT ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn chuyên môn về xem xét tính an toàn và hiệu quả bảo vệ phục vụ đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước"

51

Quyết định số 5275/QĐ-BYT ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyển đổi các chai chứa khí Nitơ, Argon, Oxy công nghiệp, Không khí nén sang chứa khí Oxy y tế phòng, chống dịch COVID-19

52

Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử lý, cách ly, điều trị

53

Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"

54

Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Videoclip hướng dẫn phục hồi chức năng COVID-19

55

Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/ 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

56

Quyết định số 775/QĐ-BYT ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19

57

Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

58

Quyết định số 1949/QĐ-BYT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

59

Quyết định số 2246/QĐ-BYT ngày 18/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sàng lọc, điều trị, quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần

60

Quyết định số 2275/QĐ-BYT ngày 23/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện

61

Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

62

Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19"

63

Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19"

 

 Công văn của Bộ Y tế

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov

2

Công văn số 370/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov

3

Công văn số 371/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov

4

Công văn số 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov

5

Công văn số 624/BYT-MT ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

6

Công văn số 642/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

7

Công văn số 643/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

8

Công văn số 823/BYT-TT-KT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối

9

Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá

10

Công văn số 1108/BYT-TT-KT ngày 06/3/2020 của Bộ Y tế về tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho khu cách ly y tế tập trung

11

Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học

12

Công văn số 1357/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng

13

Công văn số 1360/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng

14

Công văn số 1445/BYT-KCB ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

15

Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khi có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng

16

Công văn số 1703/ BYT-TT-KT ngày 29/3/2020 của Bộ Y tế thực hiện truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

17

Công văn số 1734/BYT-MT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

18

Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

19

Công văn số 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

20

Công văn số 4193/BYT-MT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

21

Công văn số 4210/BYT-TT-KT ngày 06/8/2020 của Bộ Y tế tham gia chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19

22

Công văn số 4441/BYT-BMTE ngày 20/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

23

Công văn số 4698/BYT-TT-KT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc phối hợp truyền thông thông điệp 5K chung sống an toàn với đại dịch COVID-19

24

Công văn số 4702/BYT-TT-KT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc truyền thông thông điệp 5K chung sống an toàn với đại dịch COVID-19

25

Công văn số 4752/BYT-MT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 với chuyên gia vào làm việc

26

Công văn số 6039/BYT-KH-TC ngày 05/11/2020 của Bộ Y tế triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT

27

Công văn số 7066/BYT-KH-TC ngày 17/12/2020 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.

28

Công văn số 491/BYT-TT-KT ngày 21/01/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021

29

Công văn số 777/BYT-KH-TC ngày 01/02/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế (lần 3)

30

Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

31

Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/2/2021 của Bộ Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc

32

Công văn số 1213/BYT-TT-KT ngày 01/3/2021 của Bộ Y tế về việc truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19

33

Công văn số 1261/BYT-KH-TC ngày 03/3/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế

34

Công văn số 1848/BYT-KH-TC ngày 19/03/2021 của Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19

35

Công văn số 1929/BYT-TT-KT ngày 22/3/2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp định hướng truyền thông về vaccine COVID-19

36

Công văn số 2002/BYT-TT-KT ngày 24/3/2021 của Bộ Y tế phối hợp định hướng truyền thông về vaccine phòng COVID-19

37

Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19

38

Công văn số 3842/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2

39

Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới

40

Công văn số 3973/BYT-KH-TC ngày 14/05/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT

41

Công văn số 3978/BYT-MT ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

42

Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

43

Công văn số 4155/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông phòng chống dịch, bệnh COVID-19 đến đồng bào vùng DTTS&MN

44

Công văn số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch COVID-19

45

Công văn số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

46

Công văn số 4283/BYT-MT ngày 26/5/2021 của Bộ Y tế phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh năm 2021

47

Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

48

Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

49

Công văn số 4433/BYT-QLD ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường tiếp cận vaccine phòng COVID-19

50

Công văn số 4503/BYT-BMTE ngày 03/6/2021 của Bộ Y tế tăng cường công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

51

Công văn số 4719/BYT-TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

52

Công văn số 5015/BYT-MT ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch

53

Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

54

Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế tiếp nhận đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương

55

Công văn số 5476/BYT-DP ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế thực hiện phòng chống dịch trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg tại TP. Hồ Chí Minh

56

Công văn số 5479/BYT-MT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế triển khai ứng dụng quét mã QR code kết hợp khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19

57

Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động

58

Công văn số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương

59

Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19

60

Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19

61

Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa

62

Công văn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

63

Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế vận chuyển hàng hóa

64

Công văn số 6006/BYT-TT-KT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

65

Công văn số 6212/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế vệ sinh khử khuẩn phòng, chống COVID-19

66

Công văn số 6222/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế cách ly y tế đối với tổ bay của Việt Nam Airlines

67

Công văn số 6373/BYT-BH ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID – 19

68

Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19

69

Công văn số 6535/BYT-TT-KT ngày 11/8/2021 của Bộ Y tế về việc sử dụng tài liệu truyền thông về khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

70

Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

71

Công văn số 6866/BYT-BMTE ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ưu tiêm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

72

Công văn số 6974/BYT-TT-KT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường các hoạt động truyền thông

73

Công văn số 7027/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

74

Công văn số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng

75

Công văn số 7156/BYT-KH-TC ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế thực hiện công bố giá thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19

76

Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

77

Công văn số 7317/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã

78

Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

79

Công văn số 8235/BYT-KH-TC ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế thực hiện pháp luật về đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

80

Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An

81

Công văn số 8828/BYT-BMTE ngày 18/10/2021 của Bộ Y tế về lập kế hoạch tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai, bà mẹ đang cho con bú trong 3 tháng cuối năm 2021 và năm 2022

82

Công văn số 9262/BYT-BH ngày 31/10/2021 của Bộ Y tế về việc hợp đồng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở thu dung, điều trị COVID – 19, trạm y tế lưu động

83

Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

84

Công văn số 9545/BYT-KH-TC ngày 10/11/2021 của Bộ Y tế đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT

85

Công văn số 9765/BYT-TT-KT ngày 17/11/2021 của Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

86

Công văn số 10613/BYT-TT-KT ngày 14/12/2021 của Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về công tác y tế

87

Công văn số 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

88

Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp

89

Công văn số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà

90

Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

91

Công văn số 3465/BYT-TT-KT ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông tiêm vaccine phòng COVID-19 

92

Công văn số 5196/BYT-TT-KT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

 

 Công điện của Bộ Y tế

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện

2

Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

3

Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

4

Công điện số 1323/CĐ-BYT ngày 05/9/2021 của Bộ Y tế về việc quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

5

Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

 

Thăm dò ý kiến