Bộ Y tế tổ chức cuộc thi ảnh "Vì sức khỏe nhân dân"

11/11/2015 | 00:56 AM

 | 

10_11_2015_ ảnh 1.jpg
10_11_2015_ ảnh 2.jpg
10_11_2015_ ảnh 3.jpg
10_11_2015_ ảnh 4.jpg
10_11_2015_ ảnh 5.jpg
10_11_2015_ ảnh 6.jpg
10_11_2015_ ảnh 7.jpg
10_11_2015_ ảnh 8.jpg

10_11_2015_ ảnh 9.jpg
10_11_2015_ ảnh 10.jpg


Thăm dò ý kiến