Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 2) (sau khi điều chỉnh, bổ sung) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

27/04/2019 | 17:02 PM

 | 

Quyết định Công khai ngân sách 2018

Quyết định Công khai ngân sách 2018 (Scan)

Công khai đợt 2 gửi BTC


Thăm dò ý kiến