Ngành Y tế Thái Nguyên: Tuyên dương 78 tập thể là điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

15/04/2015 | 01:56 AM

 | 

Sáng ngày 15/4/2015, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế giai đoạn 2010 – 2015

Trong 5 năm qua, ngành Y tế Thái Nguyên luôn xác định rõ công tác thi đua – khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức toàn ngành tích cực phấn đấu vì nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do đó, ngoài các phong trào thi đua được phát động, ngành đã đẩy mạnh việc phát hiện nhân tố, điển hình là hạt nhân nòng cốt tại các cơ sở y tế, qua đó tạo khí thế sôi nổi trong toàn ngành. 5 năm qua, toàn ngành đã có trên 24.000 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; hơn 80 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Trong giai đoạn tiếp theo, ngành Y tế Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu y tế chuyên môn như: Đến năm 2020, 100% xã, phường, thị trấn có bác sỹ; 80% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoan 2011 – 2020; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (dưới 5 tuổi) giảm xuống dưới 12%...

Nhân dịp này, đã có 78 tập thể, 72 cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế giáo đoạn 2010 – 2015./.Thăm dò ý kiến