Lãnh đạo đương nhiệm

Thông tin
Năm sinh: 1973
Quê quán: Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Y tế
Lĩnh vực phụ trách

Thăm dò ý kiến