Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Ban kinh tế Trung ương

03/02/2015 | 10:13 AM

 | 

Chiều ngày 3/2/2015, tại Bộ Y tế, Ban kinh tế Trung ương và Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ký kết phối hợp công tác.

 Tại buổi lễ về phía Ban kinh tế Trung ương: có GS.TS Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương ; đ/c Đinh Văn Cương, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương.

ky ket 3.2.JPG
Hai bên ký kết

Về phía Bộ Y tế có Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, đại diện các đồng chí là Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; các cơ quan truyền thông của trung ương và của Hà Nội.

Quy chế phối hợp công tác quy định nguyên tắc, nội dung, cơ chế và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Y tế trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiểm tra, giám sát với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư hoạch định chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ súc khoẻ nhân dân theo chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kinh tế Trung ương và Bộ Y tế.

Mục đích phối hợp giữa Ban kinh tế Trung ương và Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu tham mưu, đề xuất về lĩnh vực kinh tế y tế với Ban kinh tế Trung ương, Bô Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đề án về kinh tế - xã hội, các dự án lớn thuộc lĩnh vực kinh tế y tế trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần gắn kết chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế y tế gắn với quá trình phát triển hệ thống y tế.

Ban kinh tế Trung ương và Bộ Y tế cùng phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế y tế bảo đảm gắn phát triển kinh tế với phát triển y tế theo hương công bằng, hiệu quả; về huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính cho phát triển hệ thống y tế; về phát triển thị trường dịch vụ y tế; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật cảu Đảng và Nhà nước về kinh tế y tế; việc thực hiện chủ trương của Đảng trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; về sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học gắn với hoạch định chính sách về kinh tế y tế.

Bộ trưởng phát bieu ngay 3.2.JPG
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ ký kết PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế cảm ơn đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đã quan tâm tới ngành y tế và dành thời gian tham dự buổi lễ ký kết. Với trọng tâm về cải cách thể chế, tập trung đột phá vào đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động; đột phá về đầu tư cơ sở vật chất và xã hội hoá; đột phá về khoa học công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới. Bộ Y tế tiếp tục mong muốn nhận được sự phối hợp với Ban kinh tế Trung ương trong lĩnh vực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quan điểm, chủ trương, đường lối trong phát triển kinh tế xã hội gắn liền với phát triển y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, đồng thời ngằm định hướng và giúp Bộ Y tế trong việc xây dựng chính sách.

Ông Vuong Dinh Hue phat bieu.JPG 

Trưởng Ban kinh tế Trung ương GS.TS Vương Đình Huệ phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ GS.TS Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương: Mục đích của Quy chế phối hợp nhằm trao đổi, cung cấp thông tin và đặc biệt và phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc hoạch định chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.Trưởng Ban kinh tế Trung ương hy vọng mối quan hệ công tác giữa Ban kinh tế Trung ương và Bộ y tế ngày càng tốt đẹp, có nhiều những đóng góp quan trọng trong những quyết sách lớn về lĩnh vực mà hai bên phụ trách

Tang hoa 3.2.JPG
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa cho Trưởng Ban kinh tế Trung ương


 

Thăm dò ý kiến