Đại hội đại biểu toàn quốc Hội thiết bị y tế Việt Nam nhiệm kỳ III

31/01/2015 | 03:25 AM

 | 

Ngày 31/01, tại Bộ Y tế, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam (TBYT-VN) đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ III (2015 – 2020).

 Tham dự đại hội có GS. TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS. Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân  Bình, Chủ tịch Hội TBYT-VN; Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế…

TT tien 31.1.bmp

 

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại đại hội

Báo cáo tại đại hội, Ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội cho biết: Trong 5 năm qua Hội TBYT-VN đã tham gia tư vấn, phản biện xã hội về hoạch định chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về trang thiết bị y tế. Hội cũng chú trọng công tác đào tạo nhân lực chuyên ngành kỹ thuật TBYT (cả ngắn hạn và dai hạn), tăng cường trao đổi chuyên môn với các tổ chức có uy tín về TBYT trên thế giới… Các hoạt động của Hội luôn bám sát điều lệ hoạt động của Hội và đã đạt được những kết quả nhất định, nâng cao được uy tín và vị thế cảu Hội trước các các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 TT1 tien 31.1.bmp

Ông Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội TBYT-VN báo cáo

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừngvà đánh giá cao  những thành quả mà Hội TBYT-VN đã đạt được trong nhiệm kỳ II. Hội TBYT-VN là Hội có tuổi đời còn trẻ nhưng đã hoạt động rất tích cực, đóng góp vào thành công cuả ngành y tế. Bộ Y tế sẽ luôn động viên, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao để Hội đạt được những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Thứ trưởng đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành; hợp tác với các hội nghề nghiệp có quan hệ gần về chuyên môn trong nước cũng như các hội có chức năng tương ứng trong khu vực  và thế giới; tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, cập nhật văn bản cho các hội viên…

 TT2 tien 31.1.bmp

Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 TT3 tien 31.1.bmp
Toàn cảnh đại hội


Thăm dò ý kiến