Hỏi đáp

Tìm kiếm

Có những bác sĩ trước đây làm chuyên môn y tế (đủ điều kiện về thời gian) nhưng sau này chuyển qua là công tác DS-KHHGĐ chỉ có bằng khen của Bộ, tỉnh về chuyên đề DS-KHHGD, vậy có đủ điều kiện để đề nghị xét tặng hay......
Đối với cán bộ Sở Y tế, sau khi học được phân công về Sở Y tế công tác khoảng 10 năm, có xét TTUT được hay không? (làm quản lý có chuyên môn về Y, dược và không có chuyên môn về Y tế)?
Cán bộ quản lý làm công tác dân số-KHHGĐ ở Chi cục Dân số, bằng cấp gốc là Y sĩ, công tác trên 20 năm có được xét tặng?
Bằng khen cho các cá nhân theo chuyên để, bằng khen cho các cá nhân do các Bộ, ban ngành khác ngoài Bộ Y tế trao tặng có được tính là một trong các tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân – Thầy thuốc ưu tú hay......
Trường hợp cá nhân thuộc một tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế thì bằng khen đó có được xét là một trong các tiêu chuẩn xét tặng danh diệu Thầy thuốc ưu tú hay không?
Khi đã được Thầy thuốc Ưu tú, để xét TTND thì thành tích tính từ sau khi đạt danh hiệu TTUT hay được cộng dồn thành tích?
Kinh phí hoạt động xét tặng TTND, TTUT được Thủ trưởng đơn vị bố trí từ nguồn nào của đơn vị?
Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 41/NĐ-CP chỉ đề cập đến cá nhân nghỉ hưu không quá 3 năm, như vậy đối với cá nhân nghỉ hưu trên 3 năm và không làm thì không xét hay xét ở Hội đồng nào?
Xét TTND, TTUT cho cán bộ chuyển đổi vị trí công tác: sang trường Cao đẳng Y tế làm Phó Hiệu trưởng, có chuyên môn kỹ thuật sản trên 15 năm, thành tích có đủ, có xét và thành lập Hội đồng ở đơn vị cũ hay ở......
Thầy thuốc từng công tác ở bệnh viện tuyến tỉnh, được điều động về Sở Y tế được 01 năm giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, thời gian công tác trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật 15 năm 5 tháng; có được tham gia tại Hội......

Thăm dò ý kiến