Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Bộ Y tế tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018 00:53

Bộ Y tế Quán triệt thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII

Thứ Năm, ngày 04/10/2018 00:01

Cán bộ y tế Đắk Lắk thực hiện lời dạy của Bác về y đức

Thứ Năm, ngày 15/01/2015 04:03

Cán bộ y tế Đắc Lắk thực hiện lời dạy của Bác về y đức

Thứ Năm, ngày 07/01/2015 20:06

Bác Hồ với ngành y tế, ngành y tế với Bác Hồ

Thứ Ba, ngày 20/05/2014 00:31

Triển khai Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Hai, ngày 15/09/2013 19:00

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Thứ Năm, ngày 15/05/2013 19:00

Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Năm, ngày 15/05/2013 18:00

Thăm dò ý kiến