Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

01/04/2024 | 10:35 AM

 | 

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 135- HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Chiều 7-5-1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh tư liệu

Chiều 7-5-1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh tư liệu

 


Thăm dò ý kiến