Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

16/05/2013 | 01:00 AM

 | 

Ngày 16/5/2013, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương, báo Nhân dân, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, báo Quân đội nhân dân và NXB Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức.

            Triển lãm đã giới thiệu hơn 500 ảnh, tài liệu, hiện vật, bài báo, phóng sự truyền hình trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật quí lần đầu tiên được công bố. Ở phần triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam đã trưng bày gần 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật tập trung giới thiệu vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khởi xướng, tổ chức và chỉ đạo phong trào Thi đua ái quốc. Ở phần triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương, báo Nhân dân, Bảo tàng Hồ Chí Minh, báo Quân đội nhân dân và NXB Quân đội nhân dân trưng bày 300 ảnh, tài liệu, hiện vật, bài báo, phóng sự truyền hình giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tổ chức triển lãm đã góp phần vào việc cổ vũ kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng và toàn dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.  

 


Thăm dò ý kiến