Đảng ủy Bộ Y tế tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018

09/11/2018 | 07:53 AM

 | 

Ngày 09/11/2018, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 cho các đơn vị tổ chức đảng trực thuộc Cơ quan Bộ Y tế.

          Đồng chí Đăng Văn Chính- Ủy viên thường vụ, chủ nhiệm y ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Y tế, Thành viên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị lần này có: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn T​hái, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các Vụ/Cục/ Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế; các đồng chí bí thư, cấp ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các đồng chí đảng viên được phân công giúp việc cho cấp ủy đến từ các đơn vị trong Cơ quan Bộ Y tế.

9.11.2018 Hội nghị Đảng.JPG
Toàn cảnh lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Chính cho biết: Hội nghị tập huấn lần này sẽ đi sâu hướng dẫn, giải quyết những nội dung còn vướng mắc, các hạn chế thường gặp. Đồng thời tiếp tục phổ biến, làm rõ những chỉ đạo, điều chỉnh mới của Trung ương đối với hoạt động công tác Đảng để các đơn vị nắm vững, hiểu rõ trong triển khai hoạt động tại đơn vị mình.

Để nâng cao chất lượng tập huấn, Đảng ủy Bộ Y tế đã chuẩn bị bộ tài liệu chi tiết, gắn sát với thực tiễn hoạt động của các tổ chức đảng được tổng hợp từ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Với việc phân loại các công việc theo trình tự, bước làm gắn với mẫu biểu cụ thể, được xây dựng riêng cho từng loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ sẽ giúp các đảng viên có thể dễ dàng nắm bắt được yêu cầu và thực hiện đúng, đầy đủ.

Để chuẩn bị tốt cho quá trình kiểm tra trong thời gian sắp tới của Đảng ủy Bộ Y tế, đồng chí Đặng Văn Chính nhấn mạnh: “Các đồng chí tham dự Hội nghị lần này cần tập trung, tiếp thu nghiêm túc các nội dung được hướng dẫn. Sau học tập, yêu cầu các đồng chí khẩn trương thông báo, tham mưu cho cấp ủy rà soát, đánh giá lại hoạt động tại đơn vị mình”.

Trong thời gian 01 ngày tập huấn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên đến từ Ban kiểm tra Đảng Ủy khối phổ biến các nội dung: Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm;  Nâng cao chất lượng chi bộ sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị; cùng với đó là hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp./.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử B​ộ Y tế


Thăm dò ý kiến