HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Thứ Tư, ngày 24/07/2024 11:54

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm gia đình Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Thứ Hai, ngày 22/07/2024 09:03

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, ngày 21/07/2024 22:19

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, ngày 21/07/2024 22:11

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 09:07

Bộ Y tế bổ nhiệm Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 05:18

WHO phối hợp với tổ chức Resolve To Safe Life tiếp tục hỗ trợ chương trình giảm muối và quản lý tăng huyết áp tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 17/07/2024 10:38

Lực lượng điều dưỡng thể hiện sự chuyên nghiệp, kiên trì và trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ nhân dân

Thứ Ba, ngày 16/07/2024 14:57

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 16/07/2024 08:30

Thủ tướng: '5 đẩy mạnh' trong cải cách hành chính để huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Thứ Hai, ngày 15/07/2024 07:17

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham dự chương trình “ Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

Thứ Bẩy, ngày 13/07/2024 12:28

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế ứng phó với dịch bệnh tại Việt Nam

Thứ Bẩy, ngày 13/07/2024 00:56

Tăng cường năng lực kiểm soát bệnh không lây nhiễm sau đại dịch

Thứ Bẩy, ngày 13/07/2024 00:50

Công tác dân số đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 03:49

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Dân số tỉnh Thái Bình

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:28

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì Sức khoẻ nhân dân” cho Phó Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:12

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 12:42

Phát triển Bệnh viện Nhi Trung ương thành đầu tàu trong hệ thống Nhi khoa

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 09:08

Tháo gỡ khó khăn trong việc cấp hồ sơ lưu hành, sản xuất, nhập khẩu thiết bị y tế

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 08:29

Đảng bộ Cục Quản lý Môi trường Y tế tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 00:42

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ

02/08/2023 | 11:00 AM

 | 

Ngày 19/7/2023 và 25/7/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Y tế. Tham gia cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và Viện Chiến lược và Chính sách y tế và các đơn vị liên quan.

 

Sau khi nghe Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo báo cáo về kết quả chuyển đổi số và triển khai Đề án 06/CP trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối 2023 và kết quả xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022 của Bộ Y tế; Báo cáo kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế và ý kiến của đại diện các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia và các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Đề án 06/CP là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng của Bộ Y tế. Các đồng chí cấp trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuyển đổi số và Đề án 06/CP tại đơn vị mình; ưu tiên nguồn lực cho công tác này.

2. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện, trình ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Y tế, thành viên Ban chỉ đạo là Cấp trưởng các đơn vị. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

- Xây dựng Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, từng đơn vị và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia hoàn hiện Báo cáo kết quả xếp hạng chuyển đổi số (DTI) năm 2022 của Bộ Y tế, trong đó có các giải pháp, nhiệm vụ (gồm cả đảm bảo kinh phí, giải pháp cải thiện nhân lực số ngành Y tế), tiến độ, phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện cụ thể để nâng xếp hạng chuyển đổi số của Bộ Y tế, trình Bộ trưởng trước 15/8/2023.

- Chủ trì dự thảo văn bản gửi Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06/CP trong ngành Y tế.

- Tổng hợp Báo cáo kết quả triển khai công tác chuyển đổi số của Bộ Y tế và báo cáo trong giao ban Bộ hàng tháng.

- Đầu mối chuẩn bị, trình Bộ trưởng chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06/CP của Bộ Y tế hàng tháng để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, cá nhân; thành phần mời họp gồm các đồng chí Thứ trưởng, cấp trưởng các đơn vị, các Ủy viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) chuẩn bị báo cáo và tổ chức buổi làm việc của Bộ Y tế với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Quốc gia.

3. Văn phòng Bộ Y tế

- Tham mưu Bộ Y tế thành lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính để đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế do Lãnh đạo Bộ làm Tổ trưởng; tổ chức cuộc họp chuyên đề cải cách thủ tục hành chính do Bộ trưởng chủ trì trong tháng 8/2023.

- Cập nhật các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Đề án 06/CP vào phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia phân định công tác thẩm định các hoạt động, dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất, báo cáo Bộ Y tế bố trí, phân bổ nguồn vốn cho các đơn vị, bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng quy định về tính chi phí/giá với các dịch vụ sử dụng hệ thống PACS không in phim trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai thí điểm PACS không in phim.

- Rà soát việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh phí triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06/CP của Bộ Y tế; báo cáo Thứ trưởng Lê Đức Luận để ban hành Công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí.

- Rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về phân cấp, ủy quyền trong việc thẩm định, phê duyệt các hoạt động, dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chính sách khuyến

khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

6. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

- Đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Y tế đang triển khai, đặt tại Trung tâm Thông tin y tế quốc gia; nghiên cứu, triển khai thực hiện ý kiến góp ý của Bộ Công an về an toàn thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện tiếp nhận, kết nối, chia sẻ các nhóm dữ liệu y tế phục vụ triển khai Đề án 06/CP, trình Bộ trưởng trước 30/8/2023.

- Chủ trì, phối hợp Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, các Vụ, Cục có thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ triển khai các giải pháp để hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế; hoàn thiện Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ.

7. Các đơn vị thuộc Bộ

- Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, Đề án 06/CP được Bộ Y tế giao về đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Tổ chức thành lập Tổ Chuyển đổi số của đơn vị do Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp là Tổ trưởng; hoàn thành trước ngày 15/8/2023.

- Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xếp hạng chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Y tế, gửi Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trước ngày 31/7/2023.

Chi tiết văn bản xem tại đây


Thăm dò ý kiến