Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ Y tế

17/11/2020 | 18:43 PM

 | 

 

Sáng ngày 17/11/2020 tại trụ sở Bộ Y tế, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc về đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ Y tế. Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc về phía Tổ công tác có: đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ phó Tổ công tác; đồng chí Trần Ngọc Liêm, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thành viên Tổ công tác; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Tổ công tác; đại diện Văn phòng Chính phủ; Ban Cơ yếu Chính phủ; Viện Kinh tế Việt Nam; Tổng Cục đường bộ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội - Viettel; Tập đoàn VNPT; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Bộ/Ban/ngành; các đơn vị liên quan...

Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ Y tế do đồng chí Mai Tiến Dũng, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác làm việc tại Bộ Y tế

Về phía Bộ Y tế có đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục/Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/11/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế tổng cộng 156 nhiệm vụ. Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong Chương trình công tác năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc

 Năm 2020, Bộ Y tế đã đăng ký với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện 06 Đề án; Ngoài 06 Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Y tế được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ ban hành hệ thống tiêu chí, định mức kinh tế kỹ thuật để kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ. Ngày 11/6/2020, Bộ Y tế đã gửi Công văn số 3232/BYT-PC đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, cho phép rút Đề án ra khỏi Chương trình công tác Chính phủ năm 2020.

Báo cáo về xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã hoàn thành hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử của Bộ Y tế (VOffice) kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, 100% các văn bản của Bộ được xử lý trên môi trường điện tử, tích hợp hồ sơ công việc, 100% lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ được cấp và đang sử dụng chữ ký số (USB và Sim ký số) để phê duyệt văn bản. 100% văn bản được ký số trên VOffice. Bộ Y tế cũng chuẩn bị ban hành Quy chế sử dụng VOffice (sửa đổi) để phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ Y tế cũng đã tích hợp 106 thủ tục hành chính (trang thiết bị y tế, y dược cổ truyền, an toàn thực phẩm, dược, y tế dự phòng, khám chữa bệnh) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, với 1.479 hồ sơ, hoàn thành chỉ tiêu 30% giao tại Nghị quyết 01.

Hiện Bộ Y tế đã có 8 thủ tục hành chính kết nối lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, trong đó thủ tục cấp sổ tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, còn 6 thủ tục đang được bổ sung chức năng sẽ hoàn thành trong năm nay.

Các thủ tục hành chính của Bộ Y tế đều được xem xét, điều chỉnh lại quy trình thực hiện để có thể số hóa, xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế khai trương từ tháng 11/2019, đến ngày 15/11/2020 đã có 310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 5.258 tài khoản đăng ký sử dụng; 17.122 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua Công dịch vụ công Bộ Y tế đã thực hiện tích hợp thanh toán với Cổng dịch vụ công Quốc gia; đang thực hiện khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử của Công dịch vụ công Quốc gia.

Về cải cách hành chính, đến nay Bộ Y tế đã công bố, công khai 532 thủ tục hành chính (dù Chính phủ giao cắt 20% theo Nghị quyết 68 nhưng Bộ Y tế đã đưa vào trong kế hoạch sẽ cắt giảm 32% -tương ứng 162 thủ tục).

Bộ Y tế đã ban hành Đề án triển khai thí điểm xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với Bộ Giao thông vận tải theo lộ trình thực hiện dịch vụ cấp, đối giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Tính đến ngày 31/10/2020, tổng số cấp giấy khám sức khỏe lái xe và liên thông lên cơ sở dữ liệu quốc gia là 7.342 phiếu.

Đến nay, 20 Bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai thanh toán điện tử. Còn tại các địa phương, đến cuối 2019, khoảng 41% bệnh viện triển khai nội dung này.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm: ngành Y tế quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trong năm 2020 ngành Y tế triển khai khám chữa bệnh từ xa, đã có 1.500 điểm cầu được kết nối, một số nước hiện đã xin kết nối với Việt Nam để cùng khám chữa bệnh;

Ngày 20/11/2020 tới đây, Bộ Y tế sẽ chính thức khai trương Cổng Công khai y tế. Theo đó, tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai. Trong đó, 60.000 loại thuốc, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam, 28.000 loại thực phẩm chức năng cũng được công khai, kể cả công khai về quảng cáo, tiến tới công khai cả giá bán. Cùng đó, tất cả dịch vụ y tế của các cơ sở y tế cũng sẽ công khai.

 Sắp tới Bộ Y tế sẽ khai trương hai nền tảng là mạng lưới Y tế Việt Nam và khai trương phần mềm điều hành điện tử tại 12.000 điểm trạm y tế xã. Trong đó, Y tế Việt Nam là mạng kết nối hơn 500.000 cán bộ y tế trong cả nước nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, chuyên môn. 12.000 điểm trạm y tế xã sẽ không còn dùng hồ sơ giấy mà sẽ điều hành bằng phần mềm điện tử với sự hỗ trợ của các nhà mạng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị 03 nội dung sau:

1. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Bộ chỉ số chuyển đổi số Quốc gia để các Bộ xây dựng, ban hành Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ nhằm theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện chuyển đối số hàng năm. Ưu tiên kinh phí cho chuyển đổi số y tế, phân rõ nguồn kinh phí và các hướng dẫn để đơn giản hóa thủ tục hành chính về vốn cho chuyển đối số y tế;  chỉ đạo Bộ, ngành liên quan có chính sách giảm phí thanh toán dịch vụ y tế qua ngân hàng, các tổ chức thanh toán trung gian do phí này cho mỗi giao dịch, tỷ lệ phí này còn cao, hơn nữa, một lần đi khám của một bệnh nhân phát sinh nhiều hơn một giao dịch; đưa phí thanh toán dịch vụ y tế qua ngân hàng, các tổ chức thanh toán trung gian vào giá dịch vụ y tế do các Bệnh viện đang phải chịu số tiền phí giao dịch này trong khi nguồn kinh phí tại một số bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn.

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ có văn bản hướng dẫn, phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về khám sức khỏe lái xe; đề nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn về nguồn kinh phí cho hoạt động này để Bộ Y tế triển khai kịp tiến độ.

3. Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ cho phép giãn tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; có văn bản hướng dẫn chi tiết cách tính tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để các Bộ/ngành thực hiện cho chính xác; tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, hội thảo cho chuyên viên trực tiếp làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính các Bộ/ngành để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như chia sẻ các giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Mai Tiến Dũng, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao những kết quả ngành Y tế đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận ý kiến thảo luận của các thành viên tổ công tác, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Y tế quán triệt đầy đủ toàn diện nhất về 10 nhiệm vụ mà Thủ tướng đã phát biểu khi trao quyết định bổ nhiệm cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long; đồng thời đề nghị các cơ quan, ban ngành liên quan hỗ trợ phối hợp với Bộ Y tế thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị: Bộ Y tế nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trên tinh thần không để nhiệm vụ nào quá hạn hoặc không hoàn thành. Ghi nhận những kiến nghị của Bộ Y tế, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị các Bộ/Ban/ ngành quan tâm, hỗ trợ, phối hợp triển khai thực hiện; bày tỏ ủng hộ đề xuất của Bộ Y tế liên quan đến xã hội hoá y tế.

Về vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ y tế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tất cả các nền tảng chuẩn bị sẵn để kết nối, chia sẻ. Bộ Y tế cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện đẩy mạnh thủ tục thanh toán này.

Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cũng đề nghị Bộ Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa để góp phần duy trì thành quả chống dịch COVID-19 và giúp người dân được thụ hưởng y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, Bộ cần rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính trước khi đẩy lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, ưu tiên đưa lên Cổng dịch vụ công những dịch vụ có nhiều hồ sơ.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe ý kiến phát biểu về việc triển khai thanh toán viện phí, chi phí khám chữa bệnh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, mở rộng xây dựng, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe để cấp, đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 của đại diện Đại diện các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm XHVN, Tổng cục Đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; Đại diện các một số bệnh viện Bệnh viện như: Nhi Trung ương, Nhiệt đới Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Hà Nam, Giao thông vận tải và Bệnh viện E, Bạch Mai, Việt Đức, Phổi Trung ương, Viện K, Phụ sảnTrung ương, Nội tiết Trung ương.

Nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan liên quan như: Ban Cơ yếu Chính phủ; Các cơ quan tham vấn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Viện Kinh tế Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội - Viettel; Tập đoàn VNPT và ý kiến của các Thành viên trong Tổ công tác.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế

Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu ấn nút kết nối dịch vụ công thứ 100 của Bộ Y tế tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Trong khuôn khổ buổi làm việc đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế và Diễn ra Lễ ấn nút kết nối dịch vụ công thứ 100 của Bộ Y tế tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19: Sốc phản vệ trên cơ địa quá mẫn với non steroid (NSAIDs)

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 13:53

Tấn công trong chống dịch

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 13:24

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chúng ta đặt trong tình trạng báo động rất cao, các địa phương phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng dịch

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 13:14

Đợt dịch COVID-19 này diễn biến phức tạp, cần tăng cường đảm bảo an toàn cho bệnh viện

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 09:47

Tái kích hoạt tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 07:29

Bộ Y tế: Thực hiện ngay 8 biện pháp phòng chống COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 03:03

Ban chỉ đạo: Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 01:43

Hơn 747.800 người Việt Nam đã tiêm vắc xin COVID-19, ghi nhận 16% phản ứng thông thường sau tiêm

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 01:40

Tối 6/5: Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 01:18

Bộ trưởng Bộ Y tế: 5 điểm cần chấn chỉnh sau sự việc của BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 12:31

Bệnh viện K tiếp tục phối hợp với các đơn vị Công an kiểm tra, xử phạt thêm 02 trường hợp người nhà người bệnh không đeo khẩu trang tại bệnh viện

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:34

424 trường hợp F1, F2 với 2 ca bệnh COVID-19 ở Hà Tĩnh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:27

Bộ Y tế ra mắt Trang thông tin điện tử "Đột quỵ”

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:21

Thăm dò ý kiến