Tăng cường hợp tác giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực y tế

09/06/2022 | 14:00 PM

 | 

 

Ngày 08/6/2022, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp về hợp tác giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực y tế.

Tham dự có ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT; TS.BS.Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế; ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ Y tế; Tập đoàn VNPT.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, hợp tác giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng thời gian vừa qua. Trong đó, Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở (V20) đã được Tập đoàn VNPT triển khai thí điểm tại hơn 7.000 trạm y tế trên toàn quốc và chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc quản lý thông tin tại y tế cơ sở. Nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế đã được Bộ Y tế phê duyệt Đề án triển khai tại Quyết định số 828/QĐ-BYT ngày 04/4/2022; thiết lập Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá quản lý, điều hành hệ thống y tế gồm khoảng 100 chỉ số cơ bản của hệ thống y tế; bước đầu xây dựng Hệ thống thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu từ các nguồn thông tin của các Đơn vị thuộc Bộ.

Tại cuộc họp, các đơn vị đề nghị Tập đoàn VNPT tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế để bàn giao kết quả thí điểm Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu Y tế cơ sở (V20); phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế trong việc xây dựng thí điểm Dashboard điều hành hệ thống y tế.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Tập đoàn VNPT đối với Bộ Y tế trong thời gian qua; đề nghị Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để xây dựng, hoàn thiện các Nền tảng trên nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế.  

Thứ trưởng chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Đề án tổng thể về phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế thời gian tới, bảo đảm đồng bộ, khoa học, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch - Tài chính để đề xuất nguồn vốn triển khai, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thăm dò ý kiến