Lễ Công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4 của Bộ Y tế

30/06/2020 | 11:40 AM

 | 

 

Ngày 30/6/2020, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ Công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4 thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. https://dichvucong.moh.gov.vn/

 

Tham dự buổi Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một số Bộ, Ban, Ngành liên quan; các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ,  một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và một số đơn vị thuộc các Bộ, Ban, Ngành liên quan, đại diện một số Sở Y tế tỉnh/thành phố; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin…

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Trong những năm qua, Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Ngay từ năm 2014, Bộ Y tế đã là một trong số những cơ quan đầu tiên thực hiện một dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực An toàn thực phẩm một cách hoàn chỉnh, số hóa tất cả các khâu công việc, từ nộp, bổ sung, xử lý hồ sơ, chuyển kinh phí, trả kết quả đều thực hiện trên môi trường số. Bộ Y tế cũng là một trong số các Bộ đầu tiên thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia từ năm 2015. Năm 2019, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế đã chính thức được khai trương. Với việc hoàn thành trực tuyến hóa các Thủ tục hành chính, hằng năm hàng trăm ngàn hồ sơ sẽ được nhận, trả, xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử, tiết kiệm tiền bạc, thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, công việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cũng trở nên thuận tiện, minh bạch, kịp thời hơn. Thứ trưởng thường trực khẳng định đây là một cuộc cách mạng số trong Ngành Y tế, góp phần thay đổi bộ mặt của Ngành Y tế trong sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

Được sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, 100% các TTHC của Bộ Y tế được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, là một trong những bộ/ngành tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính.

Qua đó tạo sự đột phá trong việc xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế hướng tới Chính phủ số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, được giám sát chất lượng các dịch vụ công và đánh giá quá trình giải quyết TTHC của mình.

Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế - xã hội đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể 5 năm và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm. Với sự nỗ lực của toàn ngành, việc ứng dụng công nghệ thông tin y tế đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ, 100% các bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin, 99,5% các cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của Bộ Y tế cùng các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, cần hoàn thiện hệ thống để việc thực hiện thuận tiện, đúng mục tiêu đề ra, đồng thời cần nhân rộng tới tất cả các bộ ngành, triển khai nhanh chóng hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố

 

Về dịch vụ công trực tuyến, đến nay Bộ Y tế đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Qua quá trình triển khai, các bài học thành công đạt được như sau:

(1) Sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là yếu tố tiên quyết, quyết định sự triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế có tính đột phá, thần tốc, về đích trước thời gian 5 năm so với lộ trình đề ra ban đầu.

Ngay sau khi được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý, điều hành toàn diện Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế phải tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ và có giải pháp phù hợp để bảo đảm đến ngày 30/6/2020 hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Hàng tuần, Phó Thủ tướng đều yêu cầu các Vụ, Cục báo cáo tiến độ triển khai và có chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ triển khai.

(2) Văn phòng Bộ với vai trò là đơn vị đầu mối phụ trách Bộ phận Một cửa Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Y tế và Một cửa điện tử, Văn phòng Bộ đã đề xuất một cách làm mới, đột phá tiết kiệm thời gian và kinh phí xây dựng. Đó là thay vì xây dựng chi tiết từng phần mềm đơn lẻ, Văn phòng Bộ đã đề xuất xây dựng các Module trong Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để các đơn vị tự cấu hình các DVCTT mức độ 4 cơ bản. Kết quả, chỉ trong 1,5 tháng đã hoàn thành xây dựng 281 DVCTT mức độ 4 cơ bản. Trong tương lai, khi có phát sinh thủ tục hành chính mới mà không cần xây dựng chi tiết các đơn vị có thể tự cấu hình trên các modul đã được xây dựng trên Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế.

Với cách làm nêu trên đã rút ngắn thời gian triển khai và không mất kinh phí xây dựng và không phải tiến hành triển khai các thủ tục hành chính lập dự án công nghệ thông tin.

 (3) Sự vào cuộc tích cực, chủ động, có trách nhiệm của các đồng chí Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Y tế.

Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế đã đưa nhiệm vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian vừa qua của đơn vị, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân chịu trách nhiệm; Lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến; gắn việc hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến là điều kiện để bình xét thi đua khen thưởng trong đơn vị. Đồng thời, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã quan tâm, bố trí kinh phí triển khai ngay từ đầu năm.

(4) Có giải pháp chuyên môn kỹ thuật phù hợp

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan thuộc Bộ đã phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo lựa chọn được các giải pháp, công nghệ phù hợp để triển khai nhanh, đảm bảo chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

TS Nguyễn Ngô Quang: Bộ Y tế chỉ cấp phép khi vắc xin có đầy đủ dữ liệu khoa học

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 01:13

Hưng Yên đã tiêm 8.872 liều vắc xin phòng COVID-19, đề nghị ưu tiên tiêm cho công nhân KCN

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 01:16

Bản tin dịch COVID-19 sáng 23/6: Cả nước có 55 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 51 ca

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 01:10

Bộ Y tế tập huấn trực tuyến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập khu công nghiệp cho các tỉnh thành phía Nam

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 00:16

Chủ tịch nước đề nghị Anh tạo thuận lợi hơn nữa để Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 13:53

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đức hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 13:46

Diễn biến dịch ngày 22/6: Số ca mắc mới theo ngày thấp nhất trong 10 ngày trở lại đây

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 12:46

Bản tin dịch COVID-19 ngày 22/6: Việt Nam có 244 ca mắc COVID-19 và 93 bệnh nhân khỏi

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 12:43

Không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc xin COVID-19, Hà Nội dự kiến tiêm cho công nhân thời gian tới

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 12:37

TP.HCM: Tiếp nhận 500.000 bộ bơm kim tiêm chủng

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 08:57

Mỹ tặng 55 triệu liều vắc xin COVID-19 cho một loạt quốc gia, trong đó có Việt Nam

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 08:51

Hoàn tất 1.000 mũi đầu tiên thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin COVID-19 Nano Covax

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 08:47

Trái tim “ấm nóng” của người đàn ông hiến đa tạng tại Bắc Giang hồi sinh trong lồng ngực của bệnh nhi 11 tuổi

Thứ Sáu, ngày 18/09/2020 07:44

Thứ trưởng Bộ Y tế họp trực tuyến với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 07:23

Kích hoạt báo động đỏ nội viện cứu một bệnh nhân nguy kịch do bị đâm thủng tim

Thứ Sáu, ngày 18/09/2020 07:31

Thăm dò ý kiến