Khảo sát kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và công tác cải cách kiểm tran chuyên ngành tại Bộ Y tế

06/10/2020 | 12:23 PM

 | 

 

Chiều ngày 05/10/2020, tại trụ sở Bộ Y tế, TS.Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành tại Bộ Y tế do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tham dự có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục/Thanh tra Bộ/Văn phòng Bộ, các đơn bị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế và các cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TS.Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cho biết: Về tình hình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia Bộ Y tế, Bộ Y tế là một trong những Bộ đâu tiên kết nối dịch vụ công (DVC) trực tuyến với Cổng thông tin một cửa quốc gia và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính (TTHC).

Theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Y tế được giao nhiệm vụ: Duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả đối với 04 TTHC đã được thực hiện giai đoạn 2015-2017; Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với 37 TTHC liên quan đến xuất khẩu, nhập cảnh, quá cảnh gồm: 25 TTHC lĩnh vực dược; 04 TTHC lĩnh vực trang thiết bị y tế; 04 TTHC lĩnh vực môi trường; 02 TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm; 01 TTHC lĩnh vực y tế dự phòng; 01 TTHC lĩnh vực y dược cổ truyền.

Theo Quyết định 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/8/2020 Bộ Y tế được gia năm 2020 thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với 15 TTHC gồm 09 TTHC thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế; 04 TTHC đối với y dược cổ truyền; 02 TTHC đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm đã hoàn thiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối đến Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Tính từ đầu khi tham gia thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 230.119 hồ sơ, với sự tham gia của trên 5.000 doanh nghiệp. Trong đó từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020 đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 36.547 hồ sơ.

Ngoài ra Bộ Y tế cũng đã thành lập Ban chỉ đạo về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Y tế năm 2020; Hoàn thành triển khai, duy trì ổn định 32 TTHC tham gia Cơ chế một cửa quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Báo cáo về công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành liên quan đến xuất nhập khẩu vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, phòng chống dịch, đồng chí Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành: đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành 9/9 văn bản được giao; Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTG ngày 26/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mai giai đoạn 2018-2020 đã hoàn thành 3/3 nhiệm vụ được giao; thực hiện 5/7 nhiệm vụ được giao, còn 02 nhiệm vụ là:

(1) Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 02 nhóm hàng hóa gồm thiết bị y học cổ truyền và phương tiện tránh thai;

(2) Ban hành mã HS cho mẫu bệnh phẩm và dược liệu thuộc Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát.

Đối với các nội dung này, Bộ Y tế báo cáo như sau:

- Về việc ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho cho 02 nhóm hàng hóa gồm thiết bị y học cổ truyền và phương tiện tránh thai: Sau khi rà soát, Bộ Y tế nhận thấy một số sản phẩm, hàng hóa thuộc 02 nhóm hàng hóa này không thuộc nhóm sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và một số sản phẩm, hàng hóa về bản chất là trang thiết bị y tế do vậy phải được quản lý theo quy định của pháp luật về trang thiết bị y tế.

- Về việc ban hành Ban hành mã HS cho mẫu bệnh phẩm và dược liệu thuộc Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát: Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư về vấn đề này nhưng do có sự giao thoa về quản lý với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn mà cụ thể là một số thực vật có thể sử dụng làm dược liệu nhưng cũng có thể sử dụng làm thực phẩm nên cần có thời gian để thống nhất giữa hai Bộ về phương pháp quản lý. Riêng dối với mẫu bệnh thì trên thực tế chỉ sử dụng cho việc nghiên cứu và chẩn đoán bệnh hoặc phục vụ công tác ngoại kiểm xét nghiệm nên việc ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn là không cần thiết mà chỉ cần áp dụng quy định liên quan đến vận chuyển mẫu bệnh phẩm do Chính phủ ban hành trong Nghị định về kiểm dịch y tế biên giới.

Ngoài các quyết định giao nhiệm vụ nêu trên thì Bộ Y tế cũng đang triển khai nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 13/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, theo đó Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành thuộc Ủy ban 1899 tiếp tục rà soát để đề xuất việc cắt giảm các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành.

Về kế hoạch trong thời gian tới liên quan đến hoạt động cải cách kiểm tra chuyên ngành:

Tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 03 đã ban hành; Tiếp tục triển khai và hoàn thành nội dung xây dựng “Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và Danh mục dược liệu thuộc loài, chủng loại quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát”, trên cơ sở đó, xây dựng và hoàn thiện Thông tư ban hành mã hồ sơ cho danh mục dược liệu này;

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 94/TB-VPCP theo hướng dự kiến cắt giảm khoảng 400 dòng hàng trên tổng số 810 dòng hàng (tập trung vào các sản phẩm là hương liệu thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, một số loại dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm).

Để thực hiện tốt triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và công tác cải cách kiểm tran chuyên ngành tại Bộ Y tế, Bộ Y tế cũng đề nghị một số nội dung sau: hoàn thiện khung pháp lý để chia sẻ dữ liệu liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hóa; Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần sớm triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu hoàng hóa; Nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nhằm hạn chế nghẽn tắc và tăng dung lượng, tốc độ truyền tải…

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành tại Bộ Y tế trong thời gian qua. Đồng chí Ngô Sách Thực cho biết thêm, kết quả phản hồi của các doanh nghiệp đánh giá dễ/tương đối dễ thực hiện đối với các tính năng cơ bản TTHC trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hành động cải cách thực chất và hiệu quả hơn từ các Bộ, ngành có thủ tục hành chính.

Đồng chí Ngô Sách Thực cũng đề nghị Bộ Y tế sớm hoàn thành báo cáo sau cuộc họp khảo sát này gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế giao Cục Công nghệ thông tin và Vụ Pháp chế hoàn thiện báo cáo trước ngày 09/10/2020 trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên nhằm tạo thuận lợi thương mại cải thiện hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội thảo Quốc gia “Tiến bộ trong xạ trị ung thư”

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 11:06

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tập huấn sử dụng thuốc kháng sinh

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 07:33

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác hậu cần phòng chống dịch COVID-19 tại Sơn La

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 04:23

Chương trình Hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam 2021 – 2023

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 10:50

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX năm 2020 với chủ đề “Phòng chống kháng thuốc”

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 10:40

Bộ Y tế: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 10:33

Thăm dò ý kiến