Hội thảo tham vấn kết quả Dự án tư vấn chính sách KSP- Đảm bảo sự phát triển của cơ sở hạ tầng y tế Việt Nam

19/11/2020 | 16:51 PM

 | 

 

Ngày 19/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn Kết quả dự án tư vấn chính sách KSP- Đảm bảo sự phát triển của cơ sở hạ tầng y tế Việt Nam và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hội thảo trực tuyến đầu cầu Hà Nội có sự tham dự của PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS.Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; PGS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Ngân hàng Xuất khẩu Hàn Quốc; lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ/Cục/Văn phòng/đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Về phía đầu cầu Hàn Quốc có GS.Shinki An, đại diện tư vấn KSP, Tập đoàn Yonsei cùng các chuyên gia thuộc Dự án.

Đoàn chủ tọa Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành một nghị quyết riêng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Đây là kim chỉ nam trong các hành động của Chính phủ và Bộ Y tế trong công tác xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tại Việt Nam.

Với nỗ lực của cả hệ thống y tế, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở, các chỉ số sức khỏe của người Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các chỉ số sức khỏe cơ bản như tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi, tỷ số tử vong mẹ, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam hiện cao hơn tuổi thọ trung bình trên thế giới (Việt Nam: 73,5 tuổi, thế giới là 69 tuổi)…

Hệ thống cung ứng dịch vụ y tế của Việt Nam được chia thành bốn tuyến, gắn với hệ thống hành chính nhà nước, bao gồm tuyến Trung ương, tỉnh, huyện và xã. Trên cả nước, 98,7% các xã có trạm y tế, 84% TYT xã có bác sĩ, 72,7% thôn/bản có nhân viên y tế hoạt động và khoảng 80% trạm y tế xã đã thực hiện KCB BHYT.

Y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và đảm bảo cho mọi người đều có thể tiếp cận được dịch vụ y tế ngay tại cộng đồng. Tuy nhiên, việc cung ứng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn bất cập như chất lượng và tính sẵn có của dịch vụ y tế còn hạn chế, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế chưa đảm bảo, chất lượng nguồn nhân lực y tế chưa cao.

Tăng cường năng lực của mạng lưới y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là tăng cường vai trò, năng lực của trạm y tế xã là yếu tố quyết định trong đảm bảo cung ứng dịch vụ CSSKBĐ một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả.

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo

 Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp càng cho chúng ta thấy rõ hơn vai trò quan trọng của y tế cơ sở trong việc điều trị và theo dõi các trường hợp COVID-19 nhẹ, kiểm soát và ngăn chặn bùng phát và lây lan ca nhiễm tại cộng đồng, nhanh chóng và cách ly toàn bộ các trường hợp nghi ngờ để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Ngành Y tế đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng lực của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó có hỗ trợ tuyến y tế cơ sở cung ứng dịch vụ có chất lượng và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Song song với đó Bộ Y tế cũng đã thực hiện ứng dụng công nghệ số vào quá trình cung cấp dịch vụ y tế với chương trình chăm sóc sức khỏe từ xa (telehealth) được thực hiện giữa các bệnh viện tuyến trên với các cơ sở y tế tuyến dưới, trong đó bao gồm cả tuyến y tế cơ sở.

Hiện nay, trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi với mô hình bệnh tật kép thì phương thức cung ứng dịch vụ y tế cần thiết trong đó y tế cơ sở phải giữ vai trò là “người gác cổng trong mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế”. Điều này đòi hỏi phải thực hiện củng cố tổ chức và quản lý hệ thống y tế tuyến huyện, đổi mới mô hình cung ứng dịch vụ y tế theo hướng toàn diện, liên tục và có sự lồng ghép giữa các tuyến, đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế nhằm khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực y tế có năng lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm: lãnh đạo Bộ đã giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch Tài chính làm đầu mối hợp tác và xây dựng Dự án đảm bảo sự phát triển của cơ sở hạ tầng y tế tại Việt Nam do Hàn Quốc tài trợ.

 Mục tiêu của Dự án bao gồm:

1. Hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) với sự hỗ trợ hiệu quả của CNTT viễn thông;

2. Hệ thống quản lý bệnh dịch với vai trò với vai trò Trung tâm Quản lý Bệnh dịch Quốc gia;

3. Hệ thống Đào tạo nhân lực y tế gắn với kiểm định chất lượng và thi cấp phép hành nghề cho nhân lực y tế.

Bộ Y tế mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc nhằm tìm kiếm sự tư vấn và hỗ trợ xây dựng chính sách hiệu quả nhằm cải thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phát triển năng lực của nhân viên y tế thông qua việc thiết lập cơ sở hạ tầng y tế toàn diện và hiệu quả.

Để Hội thảo thu được nhiều kết quả, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đại biểu thảo luận, thẳng thắn, đưa ra những tồn tại, khó khăn trong lộ trình nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế và đưa ra những định hướng hợp tác tốt nhất trong thời gian tới. Đồng thời Thứ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ hết sức hiệu quả của phía đối tác Hàn Quốc, các Bộ, ngành, sự quan tâm và hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ trong thời gian triển khai dự án nghiên cứu vừa qua.

 PGS.TS.Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS.Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính cho biết: Dự án tư vấn chính sách KSP- Đảm bảo sự phát triển của cơ sở hạ tầng y tế Việt Nam thông qua vai trò tư vấn kỹ thuật của Đại học Yonsei, Viện nghiên cứu Hyundai và Công ty tư vấn GDC.

Mục đích của Dự án là xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng y tế và nguồn nhân lực y tế cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững cho Việt Nam và từ đó, xây dựng nội dung các Chương trình/Dự án hợp tác giữa 2 bên trong 5 năm tới (2021-2025).

Để đạt được mục tiêu này, Dự án được thiết kế với 3 nhóm hoạt động chính:

1. Nghiên cứu Hệ thống Y tế và Môi trường Y tế Việt Nam dựa trên cách tiếp cận khung 6 cấu phần Hệ thống Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới;

2. Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm thực tế, các yếu tố thành công và những thực hành tốt nhất từ mô hình của Hàn Quốc trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin viễn thông cho các lĩnh vực Y tế công cộng, đào tạo nhân lực y tế và kiểm soát bệnh tật và

3. Khuyến nghị chính sách, gợi ý kế hoạch hành động cũng như các Dự án tiềm năng phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Điểm đáng lưu ý của Dự án này là thời gian dự kiến triển khai rất ngắn (8 tháng, từ tháng 3 đến tháng 10/2020), đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các đối tác nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam.

Dự án đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các đối tác Hàn Quốc, đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật và đánh giá hệ thống Y tế Việt Nam theo mô hình 6 cấu phần của Tổ chức Y tế Thế giới.

 Dự án thực hiện việc điều tra trên thực địa tại Phú Thọ dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ xa của Tư vấn Hàn Quốc, và tăng cường các cuộc hợp kỹ thuật trực tuyến định kỳ để khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động Dự án. Các hoạt động chính của Dự án đã được triển khai thuận lợi, với chất lượng chuyên môn cao và hoàn thành đúng hạn định thời gian dự kiến.

Hội thảo lần này, nhằm phổ biến Kết quả Nghiên cứu đã được tiến hành theo đó báo cáo cuối cùng đã được tư vấn Hàn Quốc trình bày với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Thông qua việc đánh giá tổng quan thực trạng và những thách thức liên quan với Hệ thống Y tế Việt Nam cũng như việc phân tích các bài học kinh nghiệm thành công của quá trình chuyển đổi Hệ thống Y tế Hàn Quốc, Dự án đã đưa ra khuyến nghị về 3 trụ cột chính hỗ trợ quá trình đổi mới Hệ thống Y tế Việt Nam, bao gồm:

1. Hệ thống CSSKBĐ với sự hỗ trợ hiệu quả của công nghệ thông tin viễn thông;

2. Hệ thống Quản lý Bệnh dịch với vai trò trung tâm của Trung tâm Quản lý Bệnh dịch Quốc gia;

3. Hệ thống Đào tạo nhân lực y tế gắn với kiểm định chất lượng và thi cấp phép hành nghề cho nhân lực y tế. Bên cạnh đó Dự án cũng gợi ý về lộ trình xây dựng và triển khai các chương trình/Dự án hợp tác trong tương lai để thực hiện 3 trụ cột được khuyến cáo.

Thông qua kết quả của Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng của hệ thống y tế, những thuận lợi, cũng như khó khăn, tồn tại, từ đó cùng thảo luận về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hội thảo tham vấn kết quả Dự án tư vấn chính sách KSP- Đảm bảo sự phát triển của cơ sở hạ tầng y tế Việt Nam

Tại Hội thảo, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tin tưởng Dự án tư vấn chính sách KSP- Đảm bảo sự phát triển của cơ sở hạ tầng y tế Việt Nam sẽ sớm được thực hiện vào năm 2022. Đặc biệt việc vận hành Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại Việt Nam. Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc- Việt Nam đây sẽ là sự kiện tạo dấu ấn hợp tác quan trọng giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại diện Ngân hàng Xuất khẩu nhập khẩu Hàn Quốc cũng cho rằng việc hợp tác Dự án trên cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe kết quả của Dự án và đưa ra nhận xét, chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về Dự án./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tái kích hoạt tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 07:29

Bộ Y tế: Thực hiện ngay 8 biện pháp phòng chống COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 03:03

Ban chỉ đạo: Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 01:43

Hơn 747.800 người Việt Nam đã tiêm vắc xin COVID-19, ghi nhận 16% phản ứng thông thường sau tiêm

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 01:40

Tối 6/5: Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 01:18

Bộ trưởng Bộ Y tế: 5 điểm cần chấn chỉnh sau sự việc của BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 12:31

Bệnh viện K tiếp tục phối hợp với các đơn vị Công an kiểm tra, xử phạt thêm 02 trường hợp người nhà người bệnh không đeo khẩu trang tại bệnh viện

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:34

424 trường hợp F1, F2 với 2 ca bệnh COVID-19 ở Hà Tĩnh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:27

Bộ Y tế ra mắt Trang thông tin điện tử "Đột quỵ”

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:21

Khử khuẩn sạch sẽ, BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Giải Phóng khám bệnh bình thường

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 07:03

Lễ Công bố và trao Quyết định chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 12:00

Thăm dò ý kiến