Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

01/04/2023 | 07:17 AM

 | 

Chiều ngày 31/3/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu tại hội nghị.

 

Tham dự có, đồng chí đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện một số Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

 

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ trưởng Bộ Y tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: ngày 25/10/2013, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2015 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Ban cán sự đảng đã xin ý kiến đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ban hành Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 21 tháng 02 năm 2023 để tiến hành Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 tại Bộ Y tế theo đúng yêu cầu của Trung ương.

Kết quả ngành Y tế đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và Nghị quyết số 55 của Chính phủ, đó là: đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, trong đó đã thực hiện tốt công tác y tế-quốc phòng, phối hợp quân dân y, bảo đảm y tế khu vực phòng thủ đặc biệt tại các địa bàn then chốt, có vị trí chiến lược, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; hoạt động phối hợp với các lực lượng vũ trang trong tình trạng khẩn cấp về y tế (điển hình như trong đại dịch COVID-19) ...

 “Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ đất nước trong tình hình mới”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, giữa thời cơ và thách thức. Ngành Y tế cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong giai đoạn “hậu COVID-19” đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phải nỗ lực, cố gắng, kiên định lập trường, tư tưởng; đoàn kết nhất trí để từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân đã giao phó.

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ngành tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đó là:

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Ngành đã đề ra để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong những năm tiếp theo cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến công tác y tế;

(2) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

(3) Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để áp dụng trong quản lý Ngành;

(4) Tiếp tục triển khai nắm chắc thông tin, nghiên cứu, đề xuất với Trung ương chiến lược phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa đối với các dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm;

(5) Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành và các địa phương tập trung củng cố, phát triển hệ thống y tế cơ sở; tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu gắn với phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các địa phương tiếp tục xây dựng, trình Chính phủ ban hành để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030” và các hoạt động y tế - quốc phòng khác.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe tham luận, phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp những năm tiếp theo gắn với đặc thù công tác y tế trong việc góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cho biết phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà ngành Y tế đã đạt được trong 10 năm qua. Các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế đóng góp công sức rất to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Góp phần quan trọng nâng cao tuổi thọ trung bình của người Việt Nam, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; nâng cao thể trạng, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI; Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành hệ thống chính sách, pháp luật về công tác y tế ngày càng hoàn thiện; mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp; năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; Năng lực, trình độ, tay nghề của các Thầy thuốc Việt Nam đã tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới; Mô hình quân - dân y kết hợp được phát huy hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Công tác xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên, kế hoạch phòng thủ dân sự, kết hợp y tế với quốc phòng được triển khai bài bản, sẵn sàng đáp ứng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống. Sự nghiệp y tế đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế. Bốn nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra vẫn còn nguyên tính thời sự, không thể xem thường: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; Nguy cơ sai lầm chệch hướng XHCN; Nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí; Nguy cơ về diễn biến hòa bình. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị ngành Y tế cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ thuận lợi, khó khăn để có phương án, kế hoạch chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ, đáp ứng cao nhất yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng – an ninh là trọng yếu thường xuyên.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng khẳng định tuy còn gặp một số khó khăn, thách thức ngành Y tế phải đối diện, vượt qua nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng chắc chắn rằng với lòng yêu ngành, yêu nghề, nhiệt huyết khát khao cống hiến của các Thầy thuốc, toàn ngành Y tế sẽ thực hiện thật tốt lời căn dặn của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”; khắc ghi lời thề Hippocrates, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đoàn kết, thống nhất, chia sẻ khó khăn, hợp tác chặt chẽ cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

 

Quang cảnh hội nghị

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Bằng khen cho đại diện 10 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 09:07

Bộ Y tế: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine có thành phần bạch hầu đạt hơn 40%

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 08:58

Hàng chục y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế Điện Biên được đào tạo điện tâm đồ

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 08:53

Viêm gan B bùng phát vì tự ý điều chỉnh liều thuốc

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 08:51

Mời báo giá thay thế lốp ô tô

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 08:17

Chất xyanua có độc tính thế nào?

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 03:30

Thêm hy vọng về khả năng chữa khỏi bệnh HIV/AIDS

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 03:27

Bệnh bạch hầu vẫn trong tầm kiểm soát

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 03:24

Cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho hàng ngàn phụ nữ khó khăn

Thứ Tư, ngày 17/07/2024 01:00

Đương đầu với bệnh tăng huyết áp ở khu vực thành thị Việt Nam

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 14:00

Bộ Y tế: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine có thành phần bạch hầu đạt hơn 40%

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 09:34

Bộ Y tế bổ nhiệm Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 05:18

Chuyên gia của 3 viện sản, nhi, dinh dưỡng hướng dẫn bổ sung omega thực vật cho trẻ thế nào?

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 09:02

Nghệ An: Biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở, công chức, viên chức lao động tiêu biểu

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 08:46

3,5 tỷ đồng tầm soát 4 loại ung thư miễn phí cho phụ nữ nghèo ở Hà Nội và TPHCM

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 08:43

Bé trai 7 tuổi thoát cửa tử sau khi gặp nạn chấn thương sọ não nguy kịch

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 08:42

Xúc tiến các bước để sớm xây dựng cơ sở thứ tư của Bệnh viện K

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 08:39

Đảo đảm thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Thứ Năm, ngày 18/07/2024 03:28

WHO phối hợp với tổ chức Resolve To Safe Life tiếp tục hỗ trợ chương trình giảm muối và quản lý tăng huyết áp tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 17/07/2024 10:38

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo về ca nghi mắc bạch hầu ở Lào Cai

Thứ Tư, ngày 17/07/2024 08:29

Thăm dò ý kiến