Bộ Y tế họp quán triệt công tác đảm bảo an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước

15/04/2022 | 15:03 PM

 | 

 

Sáng ngày 15/4/2022, tại trụ Sở Bộ Y tế, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp quán triệt công tác đảm bảo an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghệ thông tin báo cáo công tác bảo đảm an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước và hướng dẫn bảo đảm an ninh mạng trên môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao Cục Công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp về công tác bảo đảm an ninh mạng trong việc thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước,  đồng thời chỉ đạo quán triệt nhận thức về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh mạng trong toàn Cơ quan Bộ Y tế như sau:

Yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị phải có nhận thức về các nội dung bí mật nhà nước, nội dung bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế không chỉ căn cứ trên danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế ban hành y tại Quyết định 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 mà còn căn cứ trên các danh mục bí mật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước khác.

Mỗi cá nhân phải xác định rõ nội dung thông tin nào thuộc bí mật nhà nước trong phạm vi công việc của cá nhân và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình; nhận thức về nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước trên môi trường mạng, nguy cơ lộ lọt khi tham gia các cuộc họp, hội thảo nghiệp vụ ở các cấp, quốc gia và quốc tế; nhận thức rõ từ rủi ro lộ lọt dữ liệu thông thường dẫn tới lộ lọt bí mật nhà nước nếu các đối tượng xấu sử dụng công nghệ và các công cụ khai thác dữ liệu hiện đại.

Nhận thức việc bảo đảm an ninh mạng có liên quan chặt chẽ đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bao gồm như: Việc sử dụng mạng, xử lý dữ liệu trên môi trường mạng là môi trường phổ biến làm lộ lọt bí mật nhà nước; Trách nhiệm, vai trò của cán bộ làm công nghệ thông tin trong việc ngăn chặn lộ, lọt dữ liệu bí mật nhà nước trên môi trường mạng.

Quang cảnh cuộc họp

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn và kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng trên môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Giao Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu rà soát tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, ngăn chặn các nguy cơ lộ lọt dữ liệu trên môi trường mạng máy tính, mạng Internet…


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lễ ký kết phối hợp hưởng ứng “Chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi”

Thứ Bẩy, ngày 15/06/2024 04:58

Chuyên gia chỉ dấu hiệu phát hiện sớm, phương án điều trị cong vẹo cột sống ở trẻ

Chủ Nhật, ngày 02/06/2024 13:50

Hành trình Đỏ lần thứ 12 dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu

Chủ Nhật, ngày 02/06/2024 13:44

Sửa đổi, bổ sung Luật Dược: Phát triển công nghiệp dược để người dân được tiếp cận thuốc mới nhiều hơn

Chủ Nhật, ngày 02/06/2024 13:37

Cô đỡ thôn bản cứu sản phụ chảy máu ồ ạt vì tiền sử băng huyết vẫn đẻ tại nhà

Thứ Bẩy, ngày 01/06/2024 13:32

Thanh tra Bộ Y tế phạt 3 đơn vị vi phạm về hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng hơn 600 triệu

Thứ Bẩy, ngày 01/06/2024 13:25

Hội nghị khoa học kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng, trị một số bệnh không lây nhiễm và bệnh lý gan, mật, tụy năm 2024

Thứ Sáu, ngày 14/06/2024 07:20

Bác sỹ Trung ương về hỗ trợ, cơ sở y tế ở Hà Tĩnh từng bước nâng tầm chất lượng

Thứ Sáu, ngày 14/06/2024 03:47

Đại học Y Hà Nội phấn đấu là trường đại học nghiên cứu hàng đầu Châu Á

Thứ Tư, ngày 12/06/2024 01:30

Thăm dò ý kiến