Bộ Y tế công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

01/10/2020 | 17:47 PM

 | 

 

Ngày 01/10/2020 tại Hà Nội, Bộ Y tế công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường và Quyết định phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020- 2025 của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam. GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại buổi Lễ.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định Quyết định thành lập Hội đồng Trường và Quyết định phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025

Các đại biểu ra mắt Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới

 

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu chúc mừng Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Tham dự buổi Lễ, có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ/Cục/Văn phòng Bộ Y tế và Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Thầy/Cô và sinh viên Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Đồng chí Trần Viết Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Viết Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định số 3959/QĐ-BYT ngày 14/9/2020 về việc thành lập Hội đồng Trường và Quyết định số 3958/QĐ-BYT ngày 14/9/2020 về việc phê chuẩn PGS.TS.Phạm Quốc Bình, Phó Giám đốc Học viện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Hội đồng Trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam có 19 đồng chí, gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, đại diện tổ chức Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, một số khoa chuyên môn; đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế; một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực y, dược tại các bệnh viện liên quan.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế hoan nghênh và biểu dương thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên, học viên của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam về những cố gắng và đóng góp của Học viện trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước. Đạt được những thành tích đó, ngoài sự cố gắng nỗ lực của Thầy và trò Học viện, còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương và địa phương, sự hợp tác giữa Nhà trường với các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo về y – dược cổ truyền tại Việt Nam.

Để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một trong những giải pháp quan trọng của ngành Y tế, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ. Việc đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đòi hỏi đội ngũ Thầy và trò Học viện phải thực sự cố gắng, vượt qua khó khăn và thử thách, trong thời gian tới, GS.TS.Trần Văn Thuấn đề nghị Học viện tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ về công tác y tế và giáo dục – đào tạo, đặc biệt là về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học và các văn bản hướng dẫn; Sớm hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ và vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng đề án tổng thể phát triển Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào việc tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh, đồng thời có sự chuẩn bị nhân lực tương ứng để đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường.

3. Tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong Nhà trường đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Phát triển đội ngũ giảng viên, tăng tỷ lệ Tiến sỹ, Phó Giáo sư, Giáo sư đáp ứng yêu cầu của một trường đại học hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực Y dược cổ truyền ở trình độ đại học và sau đại học; nâng cao trình độ ngoại ngữ và tìm kiếm các học bổng quốc tế nhằm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên; Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ giảng viên, viên chức, sinh viên; Xây dựng Học viện xanh - sạch - đẹp.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực cơ bản Bác sĩ y học cổ truyển Việt Nam đã được Bộ Y tế giao xây dựng, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo đúng định hướng phát triển của Học viện; Tăng cường kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Tiếp tục phát huy hơn nữa hợp tác đào tạo quốc tế và tiếp nhận các học viên các nước bạn sang Học viện học tập nghiên cứu;

5. Tích cực triển khai các đề tài cấp Bộ, dự án của Bộ Y tế trong lĩnh vực Y học cổ truyền. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển thương mại hóa các sản phẩm Y dược cổ truyền để có thêm nguồn thu cho Học viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và cung cấp các dịch vụ của Trường.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trường trong công tác định hướng chiến lược phát triển Học viện, tăng tính dân chủ, giám sát, công khai minh bạch. Hội đồng Trường sẽ thực sự trở thành tổ chức quan trọng trong quản trị, định hướng phát triển cũng như trong công tác tổ chức cán bộ của Học viện, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các thành viên của Hội đồng cần thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình, phát huy sở trường, thế mạnh, kinh nghiệm quản lý, đóng góp vào công tác xây dựng, hoạch định chính sách, đường hướng phát triển của Học viện.

Với những thành tích đã đạt được của Học viện, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tin tưởng Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới to lớn hơn trong thời gian tới cùng với sự chuyển mình phát triển năng động cùng ngành Y tế.

PGS.TS.Phạm Quốc Bình, Phó Giám đốc Học viện, tân Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu nhận trọng trách mới, PGS.TS.Phạm Quốc Bình, Phó Giám đốc Học viện, Tân Chủ tịch Hội đồng Trường trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên Học viện đã tin tưởng tín nhiệm và ủng hộ. Thay mặt các thành viên Hội đồng Trường, Tân Chủ tịch Hội đồng PGS.TS.Phạm Quốc Bình khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt trọng trách được giao, kế thừa các kết quả, thành tích đã đạt được đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Học viện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Học viện đã đề ra đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho ngành Y tế đưa trường Học viện thành một Học viện uy tín chuyên ngành Y dược cổ truyền ngang tầm khu vực./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội thảo Quốc gia “Tiến bộ trong xạ trị ung thư”

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 11:06

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tập huấn sử dụng thuốc kháng sinh

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 07:33

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác hậu cần phòng chống dịch COVID-19 tại Sơn La

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 04:23

Chương trình Hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam 2021 – 2023

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 10:50

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX năm 2020 với chủ đề “Phòng chống kháng thuốc”

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 10:40

Bộ Y tế: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020

Thứ Năm, ngày 26/11/2020 10:33

Thăm dò ý kiến