Truy cập nội dung luôn

Yên Bái: mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân năm 2017

10/09/2018 | 07:26 AM

 | 

Ngành Y tế Yên Bái triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017. 

bài 2 anh 1.jpg
Hướng dẫn thực hành 6 bước rửa tay bằng xà phòng (ảnh minh họa)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 730/QĐ- TTg ngày 19/6/2012 về việc lấy ngày 02/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017 và tổng kết các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012 - 2016, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức và phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2017 với chủ đề: “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới”.

Về các hoạt động cụ thể:

Tổ chức mít tinh phát động cộng đồng thường xuyên rửa tay với xà phòng, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Triển khai các hoạt động truyền thông tại cộng đồng tập trung vào các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp.... trong đó chú trọng đến việc thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới” tại nơi công cộng, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại.

In ấn và phân phát tờ rơi, poster về “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới” cho người dân để tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh tại các sự kiện sức khỏe có liên quan.

Tại trường học tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông tại trường học về rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh, bảo quản và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn, đội và các phong trào khác. Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh, giáo viên trong phòng chống dịch, bệnh.

Cung cấp thông tin và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các khuyến cáo phòng chống dịch, bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bảo đảm an toàn thực phẩm; đặc biệt xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, biện pháp thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2016.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái thực hiện tốt văn bản số 3294 về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017

Ngày 15/7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân năm 2017 tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.  mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân năm 2017

Tham gia lễ mít tinh có lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, Đảng ủy, UBND, các ban ngành tại xã cùng toàn thể nhân dân tại thôn trung tâm của xã Thanh Lương  huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Bài 2 ảnh 2.jpg
Đông đảo người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường

Với mục đích nâng cao nhận thức và thực hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và người dân về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường gia đình và cộng đồng để phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe góp phần xây dựng Nông thôn mới, các hoạt động chính trong lễ mít tinh là truyền thông tại cộng đồng tập trung vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp; hướng dẫn rửa tay với xà phòng đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; phát tờ rơi, treo băng zôn, panô, áp phích có nội dung về ‘‘Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới’’. Cùng với đó ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai các hoạt động truyền thông tại trường học về rửa tay với xà phòng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh trường học, nơi công cộng để giáo dục, nâng cao trách nhiệm cửa các em học sinh, thầy cô giáo trong phòng chống dich bệnh.

 

Ngày 02/7/1958, Bác Hồ đã viết bài “Vệ sinh yêu nước” đăng trên báo Nhân Dân. Mở đầu bài báo, Bác viết: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”. Trong bài viết, Bác đã nhắc nhở: “Mọi người từ già trẻ, trai gái đã là người yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh, giữ gìn sức khỏe”.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Năm 2017, Bộ Y tế phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2017 với chủ đề: “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng Nông thôn mới”.

Các hoạt động cụ thể như tổ chức mít tinh phát động cộng đồng thường xuyên rửa tay với xà phòng, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, hưởng ứng “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai các hoạt động truyền thông tại cộng đồng tập trung vào các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp… trong đó chú trọng đến việc thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường…


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16897258
  • Số người đang truy cập: 1