Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện YDHCT Việt Nam, bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh

07/04/2022 | 21:21 PM

 | 

 

 

Ngày 07/4/2022, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã diễn ra lễ công bố các nghị quyết của Hội đồng trường về việc tiếp nhận, bổ nhiệm TS Lê Mạnh Cường làm Phó Giám đốc Học viện Y – Dược cổ truyền Việt Nam, bổ nhiệm kiêm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Theo đó, tại Nghị quyết số 556/NQ-HĐT, Hội đồng trường đã tiếp nhận, bổ nhiệm TS Lê Mạnh Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Y – Dược cổ truyền Việt Nam, bổ nhiệm kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

 

TS. Lê Mạnh Cường nhận quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Y – Dược cổ truyền Việt Nam, bổ nhiệm kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh

 

Phát biểu nhiệm vụ mới, TS. Lê Mạnh Cường nói: "Tôi nhận thức được việc được bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh là vinh dự đồng thời là trách nhiệm bản thân cần cố gắng hơn nữa".

Tân Giám đốc Lê Mạnh Cường cũng hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực không ngừng thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đưa ra, kế thừa kết quả đã đạt được cùng lãnh đạo Học viện, Bệnh viện thực hiện mục tiêu đưa Học viện và Bệnh viện Tuệ Tĩnh ngày càng phát triển. Đồng thời TS.Lê Mạnh Cường mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hợp tác của toàn bộ người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh trong thời gian tiếp theo...

TS. Lê Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhằm giải quyết các khó khăn trong thời gian vừa qua, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện, tập thể lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã thống nhất phương án tái cơ cấu bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển.

Cụ thể cần triển khai một số hoạt động như sau: kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; xây dựng đề án vị trí việc làm và các quy chế nội bộ; phương án bố trí sắp xếp nhân sự; phương án cơ chế tài chính, quản trị bệnh viện; phát triển và mở rộng phạm vi chuyên môn; nâng cao hiểu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo khối ngành sức khoẻ trình độ đại học (trong đó có ngành y học cổ truyền, y khoa, dược học), sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược; khám chữa bệnh, phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Học viện là cơ sở lớn nhất cả nước về lĩnh vực đào tạo nhân lực y học cổ truyền, Học viện hiện đang đào tạo 5.419 học viên, sinh viên, trong đó có 4.958 sinh viên các ngành y học cổ truyền, y khoa và dược học và 461 học viên sau đại học (tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú)./.


Thăm dò ý kiến