Đại học Y Dược TP.HCM: Thông báo mức thu học phí năm học 2020-2021 áp dụng cho đối tượng trúng tuyển năm 2020 và chính sách học bổng đối với sinh viên trúng tuyển năm 2020

25/09/2020 | 22:43 PM

 | 

 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về "Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng cho đối tượng trúng tuyển năm 2020" và "Chính sách học bổng đối với sinh viên trúng tuyển năm 2020" như sau:

1. Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng cho đối tượng trúng tuyển năm 2020: (Xem file)

2. Chính sách học bổng đối với sinh viên trúng tuyển năm 2020: (Xem File)

3. Mẫu Đơn xin học bổng cho Tân Sinh viên (Tải File)

 

                                    


Thăm dò ý kiến