Tập huấn Hướng dẫn Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và bán thuốc bằng đơn thuốc điện tử

26/12/2023 | 15:50 PM

 | 

Trong hai ngày 23/12/2023 và 24/12/2023, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình tập huấn Hướng dẫn kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và bán thuốc bằng đơn thuốc điện tử (ĐTĐT) theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021.

 

Tham gia chương trình tập huấn, đại diện các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, bác sỹ của các phòng khám và dược sĩ các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị đã được phổ biến Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử đồng, thời được Tổng Thư ký Hội Tin học Y tế Việt Nam và đại diện Công ty cổ phần Mạng Y tế cộng đồng trực tiếp hướng dẫn quy trình vận hành hệ thống kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, việc áp dụng hệ thống gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử và quy trình bán thuốc theo đơn.

Tap huan

Tập huấn Hướng dẫn Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và bán thuốc bằng đơn thuốc điện tử tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BỘI NHIÊN

Áp dụng kê ĐTĐT, quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn điện tử nhằm mục đích hoàn thiện việc kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế; đảm bảo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập thực hiện việc liên thông gửi ĐTĐT tới hệ thống đơn thuốc quốc gia (bao gồm đơn ngoại trú và tổng hợp thuốc sử dụng nội trú); đảm bảo các cơ sở bán lẻ thuốc triển khai bán thuốc bằng ĐTĐT theo quy định.

Hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh hoàn toàn miễn phí; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân liên thông đơn thuốc bằng hình thức điện tử lên hệ thống thông tin quốc gia quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế; hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc triển khai ĐTĐT trên phần mềm quản lý cơ sở bán lẻ thuốc bằng mã ĐTĐT.

Do đó, việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và bán thuốc bằng ĐTĐT theo quy định sẽ góp phần ứng dung cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thồng tin vào cuộc sống để mang lại nhiều lợi ích với cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh trên cơ sở tăng tính chính xác, tiết kiệm thời gian và vật tư, tăng tính liên kết và chia sẻ thông tin, giảm rủi ro và tương tác thuốc, giảm tình trạng lạm dụng thuốc./.

Nguồn: cdcquangtri.vn


Thăm dò ý kiến