Tài liệu hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch ngày 10/4/2024

10/04/2024 | 13:37 PM

 | 

Chiều ngày 10/4/2024 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch.

Tài liệu hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch ngày 10/4/2024 xem tại đây

 


Thăm dò ý kiến