Chính thức phát động cuộc thi "Nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh trong phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc"

14/04/2022 | 10:40 AM

 | 

Hưởng ứng Tháng Công nhân- An toàn vệ sinh lao động năm 2022, ngày 14/4/2022, Công đoàn Y tế Việt Nam, Cục Quản lý Môi trường Y tế vừa chính thức phát động cuộc thi "Nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh trong phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc" lần thứ hai và triển khai chương trình đăng ký 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ cho đoàn viên ngành y tế.

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 điểm cầu là các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.

Việc đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động ngành y tế, một ngành đặc thù, với cường độ cao, rủi ro mắc bệnh nghề nghiệp lớn khi làm nhiệm vụ là rất quan trọng, đặc biệt trong phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức để giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên y tế

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức để giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên y tế

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức để  giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên y tế, ngoài ra còn có ý nghĩa động viên, khích lệ đoàn viên tuân thủ đúng quy trình, quy định tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Cục Quản lý Môi trường y tế đã xây dựng bộ câu hỏi dựa trên các văn bản còn hiệu lực. Nội dung câu hỏi tập trung vào kiến thức chung về ATVSLĐ, chế độ, chính sách về ATVSLĐ, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế tại nơi làm việc.

Địa chỉ tham dự cuộc thi: https://laodongcongdoan.vn/cuoc-thi-tim-hieu-atvsld-pcd-covid-19?gidzl=R1gKKg2KiYLZ1P9IeeEw8MCEcbQuXkaaAmtFK-Q0vt0cN9TIvj6q9N9Vn02oWh1tTW-GK37rln51g9Mo9m


Thăm dò ý kiến