Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 23/07/2024 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/TT-BYT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 08/07/2024 Góp ý
3 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với hóa chất khử khuẩn dự trữ quốc gia để xử lý nguồn nước 03/07/2024 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 03/07/2024 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 23/06/2024 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 23/06/2024 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền 25/06/2024 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về ciệc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 25/06/2024 Góp ý
9 Dự thảo Thông tư Danh mục và phân loại kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 16/06/2024 Góp ý
10 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 15/06/2024 Góp ý
11 Dự thảo Thông tư Sửa đổi “Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- NNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước” trong lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 11/06/2024 Góp ý
12 Dự thảo Nghị định Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe 04/06/2024 Góp ý

Thăm dò ý kiến