Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phám giá 29/01/2024 Góp ý
2 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dược 15/01/2024 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 24/12/2023 Góp ý
4 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia 16/12/2023 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu 11/12/2023 Góp ý
6 Dự thảo Nghị định Quy định quản lý dữ liệu y tế 11/12/2023 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa 04/12/2023 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư Ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 05/12/2023 Góp ý

Thăm dò ý kiến