Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BYTngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Lượt xem: 180
Góp ý: 0  (Xem góp ý)
Trích yếu:
Nội dung dự thảo:

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về:

Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0912404863

Email: ddtruong.bh@moh.gov.vn

Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến