Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến