Góp ý dự thảo

Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế sản xuất trong nước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến