Góp ý dự thảo

Dự thảo Hướng dẫn thực hiện việc giám định y khoa để xem xét công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến