Góp ý dự thảo

Dự thảo Quyết định Về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến