Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến