Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chí kỹ thuật của hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến